Bitdjup hos jpeg

Här är samma fem bilder i bitdjup från 1 bit till 8.

Träd vid tunnelbanan

8bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

6bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

4bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

2bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

Björkar mitt i ängen

8bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

6bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

4bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

2bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

Geovetarhuset

8bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

6bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

4bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

2bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

Ros i Hagaparken

8bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

6bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

4bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

2bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

Skepparholmen

8bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

6bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

4bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden

2bit:

Frescati foto Magnus Norden
Frescati foto Magnus Norden