Foto-Teman

Den som vill vara kreativ kan fotografera, filma, måla eller skriva. Ifall du vill ha förslag på teman finns en random lista här:

Alternativa Fakta Bakåtsträvare Bortom gott och ont Demokrati och parlamentarism i Sverige sedan 1917, hur har det gått? Flexibel moral Folkhemmets Bakgård Forskningsetik vs Tuskagee? Framgång Förändringsbenägen Globalisering Glädje Inspiration Integration Intellektuell lathet I välfärdens gränsområden Jämlikhet och jämställdhet - för vem? Kognitiv dissonans Konfirmeringsbias Kontrast Kulturell identitet Kunskapsresistens Lättja Mångfald eller enfald? Nyfikenhet Offentlighetsprincipen Oro På andra sidan normen På Drift Selektiv Exponering Själslig svält Spektrum The Fabric of Trust Tristess Tryckfrihet Utanförskap Vem får synas? Vid Slutet av Regnbågen Vipeholm och det selektiva minnet

2007-09-23:027 Ros i Hagaparken (Foto: Magnus Norden, D80, ISO200, 1/1000s, 200mm)

2007-09-23:027 Ros i Hagaparken (Foto: Magnus Norden)